Fabrika Otomasyonu

Günümüzde fabrikaların daha kısa sürede daha fazla ürün üretmesi ve ürün maliyetlerinin en düşük düzeyde olması talep edilmektedir. Bunun için özellikle insan gücünün azaltılması ve arıza ve kaza durumlarının minimize edilmesi gerekmektedir.Bunun için otomasyon sistemleri büyük bir önem ve değer kazanmıştır.Fabrika otomasyonu sayesinde, fabrika tek merkezden izlenebilir ve istenilen her nokta kontrol edilebilir. Sıcaklık, basınç, ph, seviye gibi analog değerler eş zamanlı olarak izlenebilir. Ayrıca bu değerler grafiksel olarak görülebilir. SCADA sistemi ile bilgisayardan da kontrol edilebilir ayrıca internet üzerinden dünyanın istenilen noktasında fabrika izlenebilir ve kontrol edilebilir.Fabrika otomasyonu çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Birbirinden farklı proseslere sahiptir. Bunun için Ekamot Endüstriyel, istenilen proses çerçevesinde ve fabrikanın akışına uyumlu bir şekilde istenilen fabrika otomasyonunu tasarlamaktadır. Fabrika otomasyonunda başlangıç öncelikle istenen proses ve senaryonun net bir şekilde tanımlanmasıdır. Bunun ardından bu proses için ne tür cihazlar gerektiği ve ne tür tekniklerin kullanılması gerektiği belirlenmektedir.

Fabrika otomasyonu için gerekli altyapı ve omurga hazırlandıktan sonra öncelikle elektriksel projeler IEC (International Electrotechnical Commision) standartlarına hazırlanır. Hazırlanan elektriksel projeye bağlı olarak PLC veya DCS yazılımları yazılmaya başlanır. Yazılım işlemi sona erdiğinde PLC veya DCS’e yüklenir. İşletmemizde öncelikle olabilecek her türlü testleri yapılır. Testlerin ardından kurulacak fabrika alanına nakledilir. Fabrika içerisinde gerekli motor, sensör, switch gibi elemanların elektriksel bağlantıları yapılır. Ayrıca pano içerisindeki bağlantıları yapılır. Daha sonra sistem devreye alınır. Kontroller yapılıp, sistemin çalışması izlenir.

Birçok alandaki fabrika otomasyonun bir kısmı aşağıdadır:

 • • Kağıt Üretim Tesisi
 • • Kireç Fırını Otomasyonu
 • • Pnömatik Transport Sistemi
 • • Toz Tutma ve Filtrasyon
 • • Sıvı Deterjan Tesisi
 • • Toz Deterjan Tesisi
 • • Konveyor ve Üretim Hattı
 • • Atık Su Arıtma Tesisi
 • • Kum Kurutma Tesisi
 • • Oksijen Üretim Tesisi
 • • Vakum Transport Sistem

Yenilenebilir Enerji

yenilenebilir enerjiKüresel ısınma, fosil kaynaklarındaki azalma ve diğer etkenler yenilenebilir enerji kaynaklarının ön plana çıkmasına neden olmuştur.

Bu nedenle, gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler, Yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri konusundaki yatırım ve araştırmalarına hız vermiş bulunmaktadır. Ülkemiz de bu yatırımlara önem vermekte, bu konuda Mühendislik çözümü üreten firmalara büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir.

Dünyamızın geleceği yenilenebilir enerji kaynaklarının doğru ve aktif kullanımıyla doğrudan ilintilidir. Çevre bilincine sahip olan kuruluşumuz bu konuda etkin çalışmalar yapmaktadır. Rüzgâr ve güneş enerjisiyle enerji üretimi, bunun kullanımı ile ilgili sistemleri üretimi ve pazarlaması önceliklerimiz arasındadır.

Güneş ve Rüzgar Enerjisi Çözümleri

r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7